Advokátní kancelář Lamacz

Dostupný rozvod s dobrým koncem

Tímto složitým životním obdobím vás provedu po co nejkratší cestě, s klidem a noblesou. Spolu to zvládneme a na konci bude čekat dobrý konec vašeho příběhu.

Právní služby při rozvodu

Rozvody manželství se zabývám již dlouho. Největší část mé práce připadne právě na rozvody manželství. Ke svým klientům přistupuji individuálně, empaticky a vždy hledám nejlepší a nejrychlejší možné řešení, tak abych šetřil čas i peníze klienta. Emocím se nevyhneme, ty k tomu patří, ale spolu to zvládneme v klidu a s elegancí.
Rozvod manželství

Rozvod manželství

Vždy je dobré se společně dohodnout, pak může proběhnout nesporný rozvod manželství, který je nejlepší variantou rozvodu, ale ne vždy je to možné.
Péče o děti

Péče o děti

Pokud společně vychováváte nezletilé děti, je před rozvodem nutné rozhodnout o jejich další péči. Toto proběhne v samostatném soudním řízení.
Výživné

Výživné

Bývá často předmětem sporů mezi rozvedenými rodiči. Budu hájit vaše práva, tak abyste platili skutečně spravedlivou částku vzhledem k vašim finanční možnostem.
Společné jmění

Společné jmění

Další velmi palčivé téma … Společně to zvládneme v klidu, ale zároveň s potřebnou dávkou razance, tak aby došlo ke spravedlivému rozdělení majetku.

Časté dotazy

Klienti mi mnohdy kladou velmi podobné otázky, ty nejčastější jsem vybral, tak abyste mohli mít odpověď už teď. Pokud potřebujete zodpovědět další dotazy, rád se s vámi uvidím.

Návrh na rozvod manželství můžete podat v zásadě kdykoli. Nicméně jsou-li v manželství nezletilé děti, musíte zároveň s návrhem na rozvod podat návrh i na úpravu poměrů rodičů k nezletilým dětem. Návrh na rozvod manželství se podává soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště, pokud zde stále bydlí alespoň jeden z manželů. Není-li takového soudu, tak se návrh na rozvod manželství podává místně příslušnému soudu žalovaného manžela, a není-li ani takového soudu, je místně příslušný soud k rozhodnutí o rozvodu manželství obecný soud navrhovatele (tj. manžela, který podává návrh na rozvod). Soudní poplatek za rozvod manželství činí 2.000,- Kč.

Pokud se manželům narodily společné děti, které v době rozvodového řízení nedosáhly zletilosti, je potřeba před rozvodem upravit soudním rozsudkem poměry rodičů k nezletilým dětem. V daném případě tedy budete absolvovat dvě soudní řízení. V prvním řízení ohledně nezletilých dětí vám opatrovnický soud buď schválí dohodu o úpravě poměrů rodičů k dětem nebo v případě, že dohoda nebude možná, tak soud autoritativně rozhodne bez dohody rodičů. Jakmile budete mít pravomocně rozsudkem upraveny poměry k dětem, tak až poté vás rozvodový soud, ve druhém řízení, rozvede.

Vypořádání společného jmění manželů není podmínkou pro rozvod manželství, společné jmění lze vypořádat až do tří let po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu. Pokud se však chcete rozvést tzv. nesporným rozvodem, tj. v řízení, kdy oba manželé souhlasí s rozvodem a nechtějí u soudu řešit příčiny rozvratu manželství, tak je potřeba soudu doložit majetkovou dohodu o vypořádání společného jmění a bydlení po rozvodu s ověřenými podpisy účastníků.

Ano, pokud jste domluveni na rozvodu a jeho podmínkách, může vás soud rozvést tzv. nespornou formou rozvodu. Předpokladem nesporného rozvodu je, že manželství trvalo déle než rok a více než 6 měsíců nefungujete jako manželé. Pokud tuto podmínku splňujete, podáte společný návrh na rozvod a k němu připojíte majetkovou dohodu o vypořádání společného jmění. V případě, že jsou v manželství nezletilé děti, musíte se zároveň domluvit na jejich péči a výši alimentů, tuto dohodu vám následně musí schválit soud. Počítejte s lhůtou cca 3 měsíce, než budete mít pravomocně soudem schválenou dohodu ohledně dětí a další cca 3 měsíce, než budete pravomocně rozvedeni.

V případě sporu se obecně doporučuje podat návrh na rozvod a případně i návrh na úpravu poměrů rodičů k dětem jako první z toho důvodu, aby měl soud prvotní informace od vás, což vám může poskytnout určitou taktickou výhodu.

Ano, i v případě že podáte jednostranný návrh na rozvod manželství či návrh na úpravu poměrů rodičů k dětem, může dané řízení skončit dohodou. V případě úpravy poměrů rodičů k dětem, může soud namísto autoritativního rozhodnutí nakonec schválit vaši dohodu o úpravě poměrů rodičů k dětem. V případě rozvodu manželství, i když byl podán jednostranný návrh, může řízení skončit tzv. nesporným rozvodem, pokud s tím budou účastníci v průběhu řízení souhlasit a budou-li jinak splňovat podmínky pro nesporný rozvod.

V případě, že jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, bude soud zkoumat příčiny rozvratu manželství a možnosti obnovení manželského soužití. V daném případě bude soud provádět dokazování např. výslechem účastníků, listinnými důkazy, výslechem svědků apod. V případě, že manželé mají nezletilé děti, bude soud zkoumat, zda rozvod manželství není v rozpory se zájmy nezletilých dětí tzv. „zvláštními důvody“ (např. s ohledem na jejich zdravotní stav). Dle judikatury soudu však nikoho nelze nutit, aby proti své vůli zůstával v manželství. Obecně platí, že rozvodu manželství nelze zabránit, lze jej však oddálit.

V případě řízení o úpravě poměrů rodičů k dětem či v případě rozvodu manželství není povinné zastoupení účastníků advokátem. Nicméně právní služby advokáta doporučuji, jelikož advokát vám může odborně zhodnotit váš případ a vypracovat kvalitní rozvodové dokumenty, tak aby byla řádně ochráněna vaše práva a práva vašich dětí. To se hodí zejména v případě úpravy poměrů rodičů k dětem a dále při vypořádání společného jmění. Zároveň přítomnost vašeho advokáta u soudu posilní vaše sebevědomí u jednání.

Právní 
specializace

Právní
specializace

Velkou část mé práce tvoří právě rozvody, tedy rodinné právo, ale zabývám se i právem nemovitostí, obchodním a občanským.
Dlouhodobá 
praxe

Dlouhodobá
praxe

Již více než deset let hájím práva klientů. Mám mnoho zkušeností z různých právních oblastí. Moje portfolio je velmi pestré.
Cenová 
dostupnost

Cenová
dostupnost

Budu rád, když vám pomůžu, ale zároveň vás díky svým službám nepřipravím o poslední úspory. Domluvíme se na rozumné ceně.
Expresní 
služby

Expresní
služby

Potřebujete rychle smlouvu a už není času nazbyt? Já vás v tom nenechám. Vše stihnu sepsat a vyřídit do 24 hodin.

Advokát Mgr. Martin Lamacz

Moje práce je můj velký koníček, ale zároveň i takové poslaní. Jsem rád, když svým klientům pomůžu a vidím, že jejich příběh bude pokračovat šťastně dál. Již při svých studiích na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, jsem věděl, že budu pracovat jako advokát. Proto jsem absolvoval řadu stáží a jazykových kurzů, abych byl do praxe co nejlépe připraven. Své služby mohu nabídnout i v anglickém jazyce, což klienti velmi vítají. Po úspěšné promoci, jsem v roce 2007 začal pracovat jako advokátní koncipient v pražských advokátních kancelářích zaměřených na klientelu malých a středních podnikatelů. Tato zkušenost byla velmi přínosná, protože jsem se setkal s mnoha zajímavými a různorodými případy od zakládání společností po insolvenční řízení, ale i zastupování v trestních věcech apod. Po nasbíraných zkušenostech jsem v roce 2011 úspěšně složil advokátní zkoušky a vydal se na právnickou cestu jako advokát. Je to vlastně někdy i docela dobrodružná cesta, a to je to, co mě na mé práci baví. Každý klient je originál, stejně jako jeho příběh a mým úkolem je pomoci mu dopsat dobrý konec.
Advokát Mgr. Martin Lamacz

Veškeré služby nabízím v českémanglickém jazyce

mapa
Praha - Smíchov
Nám. 14. října 1307/2
Praha 5 - Smíchov
vedle ÚMČ Prahy 5-Smíchov
Metro B - Anděl, Tram - Zborovská
Stará Boleslav
místo setkání dle předchozí dohody
Praha a okolí
schůzku lze realizovat v Praze a okolí u vás ve firmě

Napište mi

Jste zrovna v časovém presu? Nevadí, nechejte mi na sebe kontakt, já se rád ozvu a domluvíme se na osobní schůzce.
JménoEmailTelefon *
Vaše zpráva / poptávka